ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

තුර්කියේ ගංවතුරේ පාවෙන මෝටර් රථ

තුර්කියේ බෝද්‍රම් නගරයට ඇද හැළුණු ධාරානිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් ක්ෂණික ජල ගැලීම් හට ගෙන තිබේ.

පැය තුනක් පුරා පැවති වර්ෂාව හේතුවෙන් වීදි තුළ නවතා තිබූ රථ වහාන වතුරට ගසා ගෙන යන ආකාරය දක්නට හැකි විය.

සිය නිවෙස් තුළ කොටු වී සිටි හතළිහක් පමණ ආරක්ෂක ස්ථාන කරා රැගෙන ගොස් තිබේ.