'ෆෝක්ස්වාගන්' ප්‍රධාන විධායක ඉල්ලා අස් වෙයි

Image copyright Reuters

කාබන් වායු පරීක්ෂණ දත්ත වෙනස් කිරීම මුල් කර ගෙන හට ගත් අර්බුදය තවදුරටත් නරක අතට හැරෙද්දී ෆෝක්ස්වාගන් මෝටර රථ සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක මාර්ටින් වින්ටර්කෝන් (Martin Winterkorn) ඉල්ලා අස් වෙයි.

සමාගම අලුත් ගමනක් ආරම්භ කළ යුතු බව ඔහු සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියේ සඳහන් කොට තිබේ.

සමාගම සඳහා නව විධායක නිලධාරියෙකු ලබන සිකුරාදා පත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Image copyright EPA

ජනතාවගෙන් ලැබුණු පැමිණිලි අනුව ජර්මානු නීති පති දෙපාර්තමේන්තුව සමාගමේ සේවකයන්ට එරෙහිව අපරාධ පරීක්ෂණ ආරම්භ කොට තිබේ.

මෙම කාබන් පරීක්ෂණ වාර්තා දත්ත ෆෝක්ස්වාගන් ආයතනය විසින් වෙනස් කරන බව ජර්මනියේ ප්‍රවාහන ඇමති ඇලෙක්සැන්ඩර් දොබ්රින්ත් (Alexander Dobrindt) කලින් සිට දන සිටි බව ට පළ වන චෝදනා දැඩි ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ඇමතිවරයා විසින් ප්‍රකාශ කොට තිබේ.

ෆෝක්ස්වාගන් මෝටර් රථ මහා මාර්ගයේ ධාවනය වෙද්දී ලැබෙන කාබන් පරීක්ෂණ දත්ත සහ නිෂ්පාදනයේ දී වාර්තා කෙරෙන දත්ත අතර වෙනසක් ඇති බව ජර්මානු නිලධාරීන් දැන සිටි බවටයි පසුගිය දා අනාවරණය විය.

Image copyright Reuters