ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බලාගාර චිමිනි විනාශ කෙරෙන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක්

ස්කොට්ලන්තයේ නැගෙනහිර ලෝතියන් කලාපයේ පිහිටි භාවිතයෙන් තොර විදුලි බලාගාරයක චිමිනි කුලුණු දෙකක් පුපුරවා හරිනු දැක ගැනීමට දහස් ගණනක් පැමිණෙති.

මීටර 149 උසින් යුත් මෙම කුළුණු දෙක පුරා වසර පනහක් එම ප්‍රදේශයේ අහස අරක් ගනිමින් ඉහළට එසවී තිබිණ.

දර්ශන අනුග්‍රහය - ස්කොටිෂ් පවර් සහ එයාර් බොර්න් ලෙන්ස්.