බ්‍රිතාන්‍ය කාන්තාවන්ට අලුත් ගර්භාෂයක් සඳහා අවසර

Image copyright Other

චිකිත්සාගාර මට්ටමේ දිගුකාලීන පර්යේෂණාත්මක අත්හදා බැලීම් වල කොටසක් වශයෙන් පළමු ගර්භාෂ බද්ධ කිරීම් දහයක් සිදු කරනු ලැබීම සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍යවරුන්ගේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

එවැනි බද්ධ කරනු ලැබුණ ගර්භාෂයක පිළිසිඳ ගත් ලොව පළමු දරුවාගේ උපත පසුගිය වසරේ ස්වීඩනයෙන් වාර්තා විය.

ලෝකයේ පළමු සාර්ථක ගර්භාෂ බද්ධ කිරීම හැටියට ඉතිහාස ගත වුණේ ස්වීඩන් වෛද්‍යවරුන්ගේ එම අත්හදා බැලීමයි.

එහෙත් ස්වීඩන් වෛද්‍යවරුන් ගත් මග නොයන බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍යවරුන් බද්ධ කරනු ලැබීම සඳහා අවයව ලබා ගන්නේ සිය ගර්භාෂ පරිත්‍යාග කොට මරණයට පත් කාන්තාවන්ගෙනි.

2107 වසන්ත සමයේ

එම සායනය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍යවරු අවුරුදු විස්සකට ආසන්න කාලයක් සිය පර්යේෂණයේ නිරත වෙමින් සිටියහ.

එවැනි ගර්භාෂ බද්ධ කරනු ලැබීම මගින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබේ යයි සිතන සීයකට අධික කාන්තාවන් දැනටමත් හඳුනා ගනු ලැබ ඇති බවත් ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත.

මෙම වෛද්‍යමය ප්‍රයත්නය සාර්ථක වුනොත් බද්ධ කරනු ලැබුණ ගර්භාශයකින් බිහි කෙරෙන බ්‍රිතාන්‍ය පළමු බිලිඳා 2017 වසරේ වසන්ත සමයේ ලොව දකිනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු පළවෙයි.

එම ගර්භාෂ බද්ධ කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ පිළිකා හේතුවෙන් ගැබ ඉවත් කරන ලද සහ උපතින්ම ගර්භාෂයක් පිහිටා නැති කාන්තාවන් වෙනුවෙනි.