ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලොව හොඳම රැවුලා තේරීම ඕස්ට්‍රේලියාවේ

ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැවති ලෝක රැවුල් වැවීමේ ශූරතාව සඳහා ලොව පුරා විසිරී සිටින තුන්සීයකට අධික තරඟකරුවෝ සහභාගී වූහ.

උඩු රැවුල්, අඩ රැවුල්, සහ මුහුණ පුරාම රැවුල් වවන්නන් වශයෙන් තරඟය කොටස් තුනක් යටතේයි පැවැත්වුණේ.

එක් එක් තරඟකරුවා අයත් වන්නේ කවර කාණ්ඩයකටද යන්න විනිශ්චයකරුවන් විසින් තීන්දු කරන ලද්දේ තරඟ විනිශ්චයකරුවන් විසිනි.