ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පැරිස් ප්‍රහාරය - සිද්ධිය දුටුවකුගේ අත්දැකීම

“කළුවට ඇඳගෙන, හැබැයි මූණවල් වහල තිබුනේ නෑ; මෙහෙමයි, එළියේ හිටපු ඔක්කොටම වෙඩි තියා ගෙන තමයි ගියේ මනුස්සයා,” පැරිස් ප්‍රහාරය විස්තර කරමින් එසේ කියා සිටියේ පැරිසියේ ජීවත් වන ජනිත දිලක්ෂණ රත්නායක.

ජනිත ඔහුගේ මිතුරන් කිහිප දෙනකු සමඟ නගරයට ගියේ ප්‍රංශය සහ ජර්මනිය අතර පැවති පාපන්දු තරඟය නැරඹීමට.

වෙඩි ප්‍රහාර එල්ල වන විට ඔවුන් සිටියේ මීටර් 600 පමණ දුරින්.

“මුලින්ම ඇසුනේ රතිඥා පත්තුවන ආකාරයේ ශබ්දයක්,” ජනිත් කතාව ආරම්භ කළේ එසේයි.

ඔහුගේ අත්දැකීමට සවන් දෙන්න.