ආබාධිත සිරකරු නැවතත් මරණින් බේරේ

Image caption බන්ධනාගාර ගත කරනු ලැබීමෙන් පසු අබ්දුල් බසිට්ගේ සිරුරේ ඉණෙන් පහළ පණ නැති වූ අතර ඔහු ජීවත් වන්නේ රෝද පුටුවක ආධාරයෙනි

එල්ලා මරා දැමීමට නියමිතව සිටි දෙපා පන නැති පාකිස්තාන ආබාධිත සිරකරුවාට මරණ දඬුවම ලබා දීම පාකිස්තාන බලධාරීන් විසින් නැවතත් ප්‍රමාද කොට තිබේ.

අබ්දුල් බසිට් නමැති ආබාධිත සිරකරුවා එල්ලා මරා දැමීමට හොරා කීපයක් තිබියදී මරණ දඬුවම ලබා දීම අත්හිටුවීමට බලධාරීහු කටයුතු කළහ.

ආබාධිත තත්වයේ පසු වන අබ්දුල් බසිට්ට එරෙහිව මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම මේ දක්වා සිව් වරක් කල් දමා තිබේ.

මිනී මැරුමක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලද ඔහු එම ඝාතන චෝදනවට වරදකරු බව තීන්දු කෙරුනේ 2009 වසරේදීයි.

එල්ලා මරා දැමීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පටිපාටියට අනුව මරණ දණ්ඩනයට නියම වූ පුද්ගලයා එල්ලුම් ගස දක්වා ඇවිද ගොස් ඒ ඉදිරියේ සිට ගත යුතු වේ.

Image caption මිනී මැරුමක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලද ඔහු එම ඝාතන චෝදනවට වරදකරු බව තීන්දු කෙරුනේ 2009 වසරේදීයි

බන්ධනාගාර ගත කරනු ලැබීමෙන් පසු අබ්දුල් බසිට්ගේ සිරුරේ ඉණෙන් පහළ පණ නැති වූ අතර ඔහු ජීවත් වන්නේ රෝද පුටුවක ආධාරයෙනි.

ඒ අනුව එල්ලා මරා දැමීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පටිපාටියට යටත්ව රෝද පුටුවක් මත සිටින අබාධිත අබ්දුල් බසිට් එල්ලා මරා දැමිය නොහැකි බව අධිකරණය තීන්දු කළේ පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේදීයි.

අබ්දුල් බසිට් එල්ලා මරා දැමීමට එරෙහිව දැඩි ලෙස පෙනී සිටින හිමිකම් සංවිධාන කියා සිටින්නේ ආබාධිත පුද්ගලයකු එල්ලා මරා දැමීම ක්‍රෑර එමෙන්ම නුසුදුසු ක්‍රියාවක් බවයි.

පාකිස්තානය මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීම යළි ආරම්භ කළේ මීට වසරකට පෙරදීයි.

එතැන් පටන් මේ දක්වා එල්ලා මරා දමා ඇති පාකිස්තාන සිරකරුවන් සංඛ්‍යාව 300 කට ආසන්නයි.