ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉඟුරු පාන් නිවසක්?

ඉඟුරු පාන් යොදා ගනිමින් නිර්මාණය කරන ලද අඩි 22 උසැති නිවසක ආකෘතියක් සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ නුවර හෝටලයකදී මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත කෙරිණි.

රසකැවිලි සහ ඉඟුරු පාන් කැබලි 8,000 ක් මෙම නිර්මාණය සඳහා යොදා ගෙන තිබේ.

කේක් සහ රාත්තල් 1,500 ක බරින් යුතු අයිසින් යොදා නිර්මාණය අවසන් කිරීම සඳහා සූපවේදීහු සති කීපයක් වැය කළහ.

ෆෙයාර්මොන්ට් හෝටලය විසින් මෙම ඉඟුරු පාන් නිවස නිර්මාණය කොට තිබෙන්නේ නත්තල් සමය වෙනුවෙන්.