ඉරානයේ කාන්තාවන්ට ප්‍රසංග තහනම්

Image copyright

තම වාදක කණ්ඩායම තුළ කාන්තාවන් සිටින බැවින් සිය ප්‍රසංගය තහනම් කර ඇති බව ඉරානයේ සංගීතඥයෙක් පැවසීය.

මෙම සංගීත ප්‍රසංගය ආරම්භ වීමට විනාඩි පහළොවක් පමණ තිබියදී එය තහනම් කිරීමට ඉරාන බලධාරීන් පියවර ගත් බවයි ‘ටෙහෙරාන් සිම්ෆනි ඔකෙස්ට්‍රා’ නමැති වාදක කණ්ඩායම මෙහෙයවන අලි රහ්බාරි පවසන්නේ.

Image copyright AP

ප්‍රසංගය සඳහා කාන්තාවන් යොදවා ගැනීමට අවසර නොමැති බව ඉරාන බලධාරීන් තමන්ට පැවසු බව සංගීතඥ අලි රහ්බාරි ප්‍රකාශ කරයි.

ශිල්පීන් ලෙස කාන්තාවන් සහභාගී වන ප්‍රසංග තහනම් කිරීමට ඉරාන බලධාරීන් මීට පෙරද කටයුතු කර තිබේ.