තුර්කිය සමාව ඉල්ලීම ප්‍රතික්‍ෂේප කරයි

Image copyright EPA
Image caption තුර්කියේ අගමැති අහමට් දවුටෝග්ලු

සිරියානු දේශ සීමා කලාපයේදී තුර්කි ප්‍රහාරක යානා විසින් රුසියානු ප්‍රහාරක යානයක් බිම හෙළීම පිළිබඳ සමාව ඉල්ලා සිටීම තුර්කියේ අගමැති අහ්මට් ඩාවූටොලූ

ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

තුර්කිය විසින් රුසියානු ප්‍රහාරක ගුවන් යානයක් බිම හෙළනු ලැබීම රුසියානු ජනපති පූතින් විසින් හඳුන්වනු ලැබුවේ ‘පිටුපසින් සිට එල්ල කළ පිහි ඇනුමක්’ ලෙසයි.

Image copyright Reuters

රුසියානු යානය බිම හෙළීම සම්බන්ධයෙන් තුර්කිය තම රටෙන් සමාව ඉල්ලා සිටිය යුතු බවත් රුසියානු ජනපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

සමාව ඉල්ලීම ප්‍රතික්‍ෂේප කරමින් තුර්කි අගමැතිවරයා කියා සිටියේ රුසියානු ප්‍රහාරක යානය බිම හෙළීම අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් බවයි.

Image copyright Reuters

සිය ගුවන් කලාපය ආරක්ෂා කිරීම අයිතියක් මෙන්ම තුර්කියේ වගකීමක් වන බවයි තුර්කි අගමැතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

තුර්කියට එරෙහිව තවත් සම්බාධක පැනවීම පිළිබඳව රුසියාව සලකා බලමින් සිටින බව රුසියානු අගමැතිවරයා පැවසීය.