ගංවතුර: චෙන්නායි පිරිසිදු කිරීම ඇරඹෙයි

ගංවතුරෙන් පසු දකුණු ඉන්දියාවේ චෙන්නායි නගරය පුරා එක් රැස් වී ඇති සුන්බුන් සහ මඩ ඉවත් කිරීමේ ඉතා දුෂ්කර කටයුත්ත ආරම්භ වී තිබේ.

තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක්ම පසුගිය මාසයේ පටන් ජලයෙන් යට වී පැවති අතර මේ වන විට ජලය බැස යමින් පවතින බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

වසර සියයකට පසු මෙම ප්‍රදේශයට ලැබුණු වැඩිම වර්ෂාපතනය නිසා හට ගත් මෙම ගංවතුරට හසු වී මිය ගිය සංඛ්‍යාව 280ක් පමණ වෙතැයි ගණන් බලා තිබේ.

චෙන්නායි නුවර බලධාරීන් විසින් නගර පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු සඳහා අතිරේක සනීපාරක්ෂක සේවකයින් දසදහසක් යෙදවීමට නියමිතයි.

Image copyright AFP

කලි කසල සහ රොන් මඩ මං මාවත් පුරා ගොඩ ගැසී ඇති අතර මල අපවහන පද්ධති උතුරා ජලයට මුසු වී නිවාස සහ මාර්ග අපවිත්‍ර වී ඇත.