තමිල්නාඩු කෝවිල් පාලනය බ්‍රාහ්මණ කුලයට

Image copyright b

ආගමික චාරිත්‍ර තුලින් පැනවෙන තහංචි මගින් ඉන්දීය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වැනි වගන්තිය මගින් සහතික කෙරෙන සමානාත්මතා අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීමක් නොවන බව එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අද තීන්දු කරනු ලැබුණි.

එම අධිකරණ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද්දේ,විනිසුරු රන්ජන් ගොගෝයි ප්‍රමුඛ විනිශ්චය මණ්ඩලයක් මගිනි.

ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව වුණේ, මෙතෙක් අනුගමනය කෙරුණ ආගමික චාරිත්‍රය අනුව කෝවිල්වල ප්‍රධාන පූසාරිවරුන් පත් කරනු ලැබීම දිගටම ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බවයි.

තමිල්නාඩුවේ කෝවිල් මගින් අනුගමනය කෙරෙන උරුමය අනුව පූසාරිවරුන් පත් කරනු ලැබීමේ චාරිත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් කණ්ඩායම් මැසිවිලි පළ කරනු ලැබ ඇත.

අර්බුදයේ ඉතිහාසය

මේ ප්‍රශ්නය 1971 තරම් අතීතයට දිව යන්නකි. මෙයින් වසර 44 කට පෙර 1971 දී එවකට තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ මහඇමති පදවියේ කටයුතු කළ DMK නායක එම්.කරුණානිධි ප්‍රාන්තයේ කෝවිල්වල පූජක ප්‍රධානීන් උරුමය අනුව පත් කරනු ලැබීමේ පාරම්පරික චාරිත්‍රය අවලංගු කිරීම සඳහා තමිල්නාඩු හින්දු ආගමික උරුමක්කාර නීතිය සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණි.

එම සංශෝධනයට අභියෝග කරමින් ඉන්දියාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් වූ අතර අධිකරණය විසිනුත් ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුවේ තීන්දුවයි අනුමත කරනු ලැබුණේ.

සුප්‍රකට ‘සෙෂම්මාල්’ නඩු විභාගයත් තමිල්නාඩුවේ හින්දු කෝවිල්වලට සම්බන්ධ වූවකි.

‘සෙෂම්මාල්’ නඩුව විභාගයට ගත් ඉහල මට්ටමේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණයක් එම නඩුවේ තීන්දුව දෙමින් කියා සිටියේ, කෝවිල්වල ප්‍රධාන පූසාරිවරුන් පත් කරනු ලැබීම ලෞකික කාර්යයක් වන අතර කෝවිලේ ප්‍රධානියා ලඟට සිටින ඊ ළඟ පූසාරිවරයා අනුප්‍රාප්තික ප්‍රධාන පූසාරිවරයා හැටියට පත් කරනු ලැබීම අහෝසි කරන බවයි.

‘සෙෂම්මාල්’ නඩු තීන්දුව

Image caption චිදම්බරම් කෝවිල

කෙසේ වුවද, එම අධිකරණය පවා තීන්දු කරන ලද්දේ උරුමය අනුව නොගොස් පූසාරිවරුන් පත් කරනු ලැබීම අදාළ කෝවිලේ පිළිගත් චාරිත්‍ර තහවුරු කෙරෙන මට්ටමින් සිදු විය යුතු බවයි.

ආගමික චාරිත්‍රය වන්නේ නිකාය නැත්නම් ආගමික කණ්ඩායමක් මගින් පූසාරිවරයා පත් කරනු ලැබීම නම් එම චාරිත්‍රය අනුගමනය කළ යුතු බවයි එම අධිකරණ තීන්දුවේ අන්තර්ගත වන්නේ.

ඒත් එම තීන්දුව ඇතැම් කණ්ඩායම්වල දෝෂ දර්ශනයට ලක් වුණි.

නඩු තීන්දුව විවේචනයට ලක් කළ පුද්ගලයන් කියා සිටියේ එවැනි තීන්දුවක් නිසා පූජකවරුන් පත් කරනු ලැබීමේ දී බ්‍රාහ්මණ ප්‍රජාවට තහංචි පැනවෙන බවයි.

සෙෂම්මාල් නඩුව වැරදි ලෙස තේරුම් ගෙන ඇති බවයි තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුව විසින් පත් කරන ලද කමිටුවක් පෙන්වා දුන්නේ.

තවත් නඩු තීන්දුවක්

2006 වසරේ දී DMK ආණ්ඩුව පූසාරිවරුන් පත් කිරීමේ කාරණය නැවත පෙරට ගෙන තිබුණි.

එම අවස්ථාවේ ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුව පිහිටා සිටියේ ‘ආදිත්‍යයන්’ නඩු තීන්දුව මතයි.

ආදිත්‍යයන් නඩුව විභාගයට ගත් ඉහල අධිකරණයේ තීන්දුව වුනේ කෝවිලක ආගමික වතාවත් ඉටු කරනු ලැබීම එක්තරා සුවිශේෂී කුලයකට අයත් පුද්ගලයන්ට පමණක් සීමා කරනු ලැබීම යුක්ති සහගත කළ නොහැකි බවයි.

අත්‍යවශ්‍ය සුදුසුකම් සහ පුහුණුව සහිත ඕනෑම පුද්ගලයකු පූසාරිවරයකු හැටියට පත් කරනු ලැබීමට සුදුසුකම් ලබන බවයි තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුවේ නිර්දේශය වුනේ.

මේ කරුණුවලින් පැහැදිලි වෙන්නේ තමිල්නාඩුවේ හින්දු කෝවිල්වල පූසාරිවරුන් පත් කරනු ලැබීමේ චාරිත්‍රය පිලිබඳ විවාදය දිග ඉතිහාසයක් සහිත බවයි.

බ්‍රාහ්මණ බලය

අද(16) නඩු තීන්දුවත් සමඟ එය තවත් අලුත් අදියරකට පත් විය.

ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව වුණේ, මෙතෙක් අනුගමනය කෙරුණ ආගමික චාරිත්‍රය අනුව කෝවිල්වල ප්‍රධාන පූසාරිවරුන් පත් කරනු ලැබීම දිගටම ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බවයි.

ඒ අනුව බ්‍රාහ්මණ ආධිපත්‍යය සහිත තමිල්නාඩු හින්දු කෝවිල් වලට පාරම්පරික උරුමය අනුව දිගටම සිය පූසාරිවරුන් පත් කර ගත හැකි වනු ඇත.