පූතින් ත්‍රස්ත විරෝධී ජාලය පුළුල් කරයි

වෙරළාසන්න නගර කීපයක ත්‍රස්ත මර්දක මුර පොළවල් පිහිටුවන මෙන් ජනාධිපති පූතින් නියම කර ඇතැයි රුසියාවේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

2014 වසරේ රුසියාව විසින් ඈඳා ගන්නා ලද ක්‍රිමියානු අර්ධ ද්වීපයේ 'සිම්ෆෙරාපෝල්' නගරය ඇතුළු ස්ථාන කීපයක්ම එම වැඩ සටහනට ඇතුළත් වේ.

ජනාධිපති පූතින්ගේ තවත් ආඥාවක් මගින් කැස්පියන් මුහුදේ 'කස්පියස්ක් 'සහ වයඹ දිග රුසියාවේ 'මුර්මන්ස්ක්' ෆෙඩරල් ත්‍රස්ත මර්දක මුරපොළවල් ආරම්භ කරනු ලැබීමේ සැලැස්මක් නිවේදනය කොට තිබේ.

රුසියානු අභ්‍යන්තර කටයුතු භාර අමාත්‍යංශ වෙබ් අඩවියේ පළ කරනු ලැබ ඇති එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වූයේ ඉහත කී ස්ථාන දෙකට අමතරව නැගෙනහිර වෙරළේ නගර දෙකකද ෆෙඩරල් ත්‍රස්ත මර්දක මුරපොළවල් ආරම්භ කිරීමේ සැලැස්මක් ඇති බවයි.