මී මැස්සෙක් ගුවන් ගමන ප්‍රමාද කරයි

Image caption මී මැස්සා ඉන් ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ගුවන් ගමන් ඇරඹු යානය ආරක්ෂා සහිතව ජාකර්තා ගුවන් තොටුපල වෙත ළඟා වී තිබේ.

ගුවන් යානයක ක්‍රියාකාරිත්වයට වැදගත් දායකත්වයක් ලබා දෙන උපකරණයක් තුළට කෘමියකු ඇතුල්වීම හේතුවෙන් ගුවන් ගමන ප්‍රමාද වීමේ පුවතක් ඉන්දුනීසියානු ගරුඬා ගුවන් සේවයෙන් වාර්තා වෙයි.

ගුවන් මගීන්ට ඒ හේතුවෙන් පැය හතරක් ප්‍රමාද වී ගමන් ආරම්භ කිරීමට සිදු වී තිබේ.

බෝයින් 737 (Boeing 737) ගුවන් යානයේ ආරක්ෂක පද්ධතිය පරීක්‍ෂා කිරීමේදී එහි විද්‍යුත් එන්ජින් පාලන පද්ධතිය නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක නොවන බව යානයේ නියමුවා විසින් සොයා ගෙන ඇත.

පසුව කළ පරීක්ෂාවකදී දැන ගන්නට ලැබී ඇත්තේ ගුවන් යානයේ වේගය මනින උපකරණයකට සම්බන්ධ වන නලයක් තුලට මී මැස්සෙකු ඇතුළු වී ඇති බවයි.

මී මැස්සා ඉන් ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ගුවන් ගමන් ඇරඹු යානය ආරක්ෂා සහිතව ජාකර්තා ගුවන් තොටුපල වෙත ළඟා වී තිබේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර