'තනිකඩයන් එපා'

තනිකඩ කාන්තාවකට හෝ තනිකඩ පුරුෂයෙකුට ඉන්දියාවේ මහල් නිවාසයක් කුලියට ගැනීම එතරම් පහසු කටයුත්තක් නොවෙයි.

තනිකඩයන්ට ඉල්ලුම් කිරීම තහනම් කරමින් නිවාස ඉදිරිපිට දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කර තිබීම දිල්ලියේ මෙන්ම අවට නගරවලත් සුලබ දසුනක්.

“නිර්මාංශිකයන්ට පමණයි”, “රජයේ සේවකයන්ට පමණයි” සහ “හින්දු භක්තිකයන්ට පමණයි” යන ආදී වශයෙන් බොහෝ ගෙහිමියන්ට විශේෂිත වූ කැමැත්ත ප්‍රකාශනය වෙයි.

එමෙන්ම තනිකඩයන්ට තම දේපල කුලියට නොදීමට ද හේතු කාරණා සහිත ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔවුන් සමත්.

තනිකඩයෙකුට නිවාස කුලියට නොදීමට ඉන්දීය ගෙහිමියන් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රධාන හේතු පහ මෙසේ දැක්විය හැක.

මත්පැන් එපා

නිවෙස් කුලියට ලබා දීම සඳහා පිහිටුවා ඇති නියෝජිත සමාගම් කිහිපයක් ම කියා සිටියේ බොහෝ ඉන්දියානු අයිතිකරුවන් දැඩි ලෙස මත්පැන් ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියක සිටින බවයි.

වෙලාවට කුලිය

දෙවන කාරණය හැටියට ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ තනිකඩයන් වෙලාවට කුලිය නොගෙවන බවට දුර්මතයක් ඉන්දීය ගෙහිමියන් දරන බවයි.

පිරිසිදුකම

තනිකඩ කුලී නිවැසියන් නිවෙස පිළිවෙලකට තබා නොගන්නා බවටත් ඔවුන් සනීපාරක්ෂක පවිත්‍රතාව පිළිබඳව සැළකිලිමත් නොවන බවටත් බොහෝ ඉන්දීය නිවාස අයිතිකරුවන්ගේ විශ්වාසයයි.

ප්‍රේමවන්තයෝ

Image copyright bbc

ප්‍රේම සබඳතා පිළිගැනීමට ඇතැම් ඉන්දීය ගෙහිමියන් තවමත් සුදානම් නැති බවයි නිවාස කුලියට දෙන නියෝජිතයෙකු වන අමිත් අග්‍රවාල් පවසන්නේ.

‘තම පෙම්වතා හෝ පෙම්වතිය ගෙදරට එන්න බැහැ’ දිල්ලියේ පරිගණක තාක්ෂණවේදී නොයිදා පවසන්නීය.

වැරදි ආදර්ශ

බොහෝ තනිකඩයන් මත්පැන් සහ දුම් පානය කරන ඔවුන් ළමුන්ට වැරදි ආදර්ශයක් වන බව ඇතැම් ඉන්දියානු නිවාස හිමියන්ගේ විශ්වාසයයි.