තුර්කියේ මේස පාපන්දු ක්‍රීඩා තහනම අවසන්

Image copyright Getty

අවුරුදු හතළිස් අටක කාලයක් තහනම් කරනු ලැබ තිබුණ මේස පාපන්දු ක්‍රීඩාව සඳහා යළි අවසර දීමට තුර්කි බලධාරීන් විසින් තීරණය කරනු ලැබ ඇත.

තුර්කියේ තහනම් ක්‍රීඩා ලැයිස්තුවෙන් මේස පාපන්දු ක්‍රීඩාව ඉවත් කිරීමට ව්‍යවස්ථා අධිකරණයක් ගත් තීන්දුවක් එරට වාණිජ සහ පාරිභෝගික අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම ව්‍යවස්ථා අධිකරණය පවසන්නේ ශාරීරික කුසලතාව මත පදනම් වෙන මේස පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ නිරත වීම පවුලේ පැවැත්මට හෝ වැඩ අඩාල වීමට බල නොපාන අතර එය පුද්ගල මානසික සෞඛ්‍යය නංවාලීමට හේතු වෙන බවයි.

එහෙත් තුර්කිය එම ක්‍රීඩාව සූදුවක් ලෙස නම් කරමිනුයි තහනම් ක්‍රීඩා ලැයිස්තුවට ඇතුල් කරනු ලැබ තිබුණේ.

තහනම බල පැවැත්වුන කාලය තුළ මේස පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ නිරත වීම වසර පහක සිර දඬුවමකට යටත් කරනු ලැබිය හැකි වරදක් විය.