ජපානයේ නින්ජා ඇබෑර්තු

Image copyright Getty

සංචාරක ප්‍රවර්ධනය උදෙසා නින්ජා සටන්කරුවන් වෙනුවෙන් පූර්ණ කාලීන රැකියා ඇබෑර්තු තිබෙන බවට ජපාන බලධාරීන් දැන්වීම් පළ කර තිබේ.

සම්ප්‍රදායික නින්ජා සටන්කරුවෝ මාෂල් ආට්ස් සටන් ශිල්පයේ සහ රහස්‍ය ඝාතන සිදු කිරීමේ ශූරයෝ වෙති.

සටන් හරඹ දැක්වීම, නින්ජා සටන්කරුවන්ට පමණක් ආවේණික වූ ආයුධ භාවිත කරන ආකාරය ගෙනහැර දැක්වීම සහ ඡායාරූප වලට පෙනී සිටීම රැකියාව සඳහා සුදුසුකම් ලබන පුද්ගලයන්ට පැවරෙන කාර්යයයි.

සටන් ශිල්පියකුට හෝ ශිල්පිනියකට ලැබීමට නියමිත මාසික වේතනය ඩොලර් 1600 ක්.

ඉතිහාසය සහ සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ජපාන ජාතිකයන් නොවන අයදුම්කරුවන්ටද ඒ සඳහා අයැදුම් කළ හැකි බවයි අයිචි දිස්ත්‍රික්කයේ බලධාරීන් පවසන්නේ.