හෝලි නිල වශයෙන් සමරන ප්‍රථම පකිස්තාන ප්‍රාන්තය

Image copyright Getty

පකිස්තානයේ ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුවක් ප්‍රථම වතාවට හින්දු සංස්කෘතික උත්සවයක් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය නිවාඩු දිනයක් නම් කිරීමට ක්‍රියා කර තිබේ.

එළඹෙන සතියේ සැමරෙන හින්දු හෝලි උත්සවය සින්ද් ප්‍රාන්ත මන්ත්‍රණ සභාව විසින් රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස නම් කරනු ලැබීය.

ක්‍රිස්තියානි සහ හින්දු ආගමික සංස්කෘතික උත්සව හඳුනා ගැනීම සඳහා ප්‍රාන්ත ආණ්ඩු අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොබැඳෙන නව ඤප්තියක් පකිස්තානයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කර ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි මෙම ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුව හෝලි උත්සවය වෙනුවෙන් නිවාඩු දිනය නම් කර තිබෙන්නේ.

Image copyright Reuters

පකිස්තානයේ වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන මුස්ලිම් ජනතාව අතරේ සිටින සුළු ජාතිකයන්ට සමාන අයිතීන් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් රජය ක්‍රියා කරන බවට ලබා දෙන සාධනීය පණිවුඩයක් ලෙස මෙය හඳුන්වා දිය හැකි බවයි නව ඤප්තියට සහය සපයන පාර්ශව පවසන්නේ.

කෙසේ වෙතත් පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කළ නව ඤප්තිය අනවශ්‍ය බව පවසන පාර්ශව තර්ක කරන්නේ මේ වන විටත් ලොව අනෙක් රටවල් වලට වඩා වැඩි දින ගණනක් රජයේ නිවාඩු ලෙස නම් කර ඇති පකිස්තානයට තවත් රජයේ නිවාඩු අවශ්‍ය නැති බවයි.

පකිස්තාන ජනගහනයෙන් හින්දු ප්‍රජාව සීයට දෙකක් සිටින අතර එම ප්‍රමාණයෙන් බොහෝ පවුල් ජීවත් වන්නේ සින්ද් ප්‍රාන්තයෙයි.