'පරිගණකයෙන් තොල් කියවන්න පුළුවන්'

Image copyright Reuters

CCTV කැමරා වලට හසුවන පුද්ගලයන් කතා කරන දෑ ඔවුන්ගේ දෙතොල් චලනය වන ආකාරය අධ්‍යනය කිරීමෙන් කියවා තේරුම් ගැනීමට හැකි(lip reader) පරිගණක වැඩසටහනක් නිර්මාණය කිරීමට හැකි වූ බව බ්‍රිතාන්‍ය ගවේෂණ කණ්ඩායමක් පවසයි.

ඊස්ට් ඇන්ග්ලියා තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායම පවසන්නේ සිය කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කළ මෙම පරිගණක වැඩසටහන අපරාධ සහ ත්‍රස්තවාදය මැඩලීමට භාවිතා කළ හැකි බවයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම පරිගණක වැඩසටහන ජනමාධ්‍යවේදීන් විසින් ජනප්‍රිය තරුවල රහස් හෙළි කිරීමට යොදා ගැනීමේ ඉඩක් පවතින බවටත් ඔවුන් අනතුරු අඟවා සිටියි.

Image copyright Reuters

මින් පෙරත් දෙතොල් චලනය වන ආකාරය අධ්‍යනය කිරීමෙන් පුද්ගලයන් අතර ඇතිවන සංවාද තේරුම් ගැනීමට හැකි පරිගණක වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීමට බොහෝ පරිගණක විද්‍යාඥයන් උත්සාහ කළත් ‘ප’ ශබ්ධය සහ ‘බ’ ශබ්ධය අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට එම වැඩසටහන් අසමත් විය.

නමුත් ඊස්ට් ඇන්ග්ලියා තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායම කියා සිටියේ නිර්මාණය කරන ලද නව පරිගණක වැඩසටහන එම අභියෝගය ජයගෙන ඇති බවයි.

මිනිස් මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට සමාන බුද්ධියක් සහිත රොබෝවරුන් (artificial intelligence) නිර්මාණය කිරීමේ දී ද මෙම නව පරිගණක වැඩසටහන ඉතා වැදගත් වනු ඇති බවටයි ඔවුන් විශ්වාසය පළ කරන්නේ.