පාකිස්තානය ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කැඳවයි.

Image copyright AFP

පාකිස්තාන් විදේශ අමාත්‍යාංශය සිය නිල මට්ටමේ විරෝධය දැනුම් දීමක් සඳහා ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස්වරයා කැඳවනු ලැබුණි.

එම පියවර ගනු ලැබුණේ බලුකිස්තාන් ප්‍රාන්තයේ දී ඉන්දියානු ඔත්තුකරුවකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුණ බවක් පාකිස්තාන් බලධාරීන් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීමෙන් දවසකට පසුවයි.

එම ඔත්තු බැලීමේ ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් සිය බලවත් කනස්සල්ල ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස්වරයාට දැනුම් දුන් බවයි පාකිස්තාන් විදේශ අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ.

බලුකිස්තාන් ප්‍රාන්තයේ සහ රටේ ප්‍රධාන නගරය වන කරච්චියේ සිදු කරනු ලැබ ඇති ඔත්තු බැලීම් පාකිස්තානය විසින් විග්‍රහ කරනු ලැබ තිබෙන්නේ ‘සිය රජය අඩපණ කර දමනු ලැබීම සඳහා සිදු කරන ලද ක්‍රියාකලාපයක්’ හැටියටයි.

Image copyright Getty
Image caption බලුකිස්තාන් කැරලිකරුවෝ

ඉහත කී ඉන්දියානු ජාතිකයා පකිස්තාන් බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව මේ දක්වා කිසිදු ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් සිදු කර නොමැත.

අති විශාල බලුකිස්තාන් ප්‍රාන්තයේ බෙදුම්වාදී කැරලිකරුවන්ට අනුබල දෙන බවට පාකිස්තානය නිරන්තරයෙන් එල්ල කරන චෝදනා ඉන්දියාව විසින් බැහැර කරනු ලබයි.