ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මුදා ගැනුණු පැල්මයිරා නගරය ඇතුළත දර්ශන

ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය කැරලිකරුවන් විසින් පෞරාණික පැල්මයිරා නගරයට සිදු කරන ලද හානිය තක්සේරු කිරීම සඳහා සිරියානු පුරා විද්‍යාඥයෝ කටයුතු කරමින් සිටිති.

කැරලිකරුවන් අත පැවති පැල්මයිරා නගරය සිරියානු හමුදා විසින් ඉරිදා යළි මුදා ගැනුණු අතර ඒ සඳහා රුසියානු ගුවන් හමුදාවේ සහාය හිමි විය.

පැල්මයිරා නගරයේ පිහිටි ඇතැම් ඓතිහාසික පුදබිම් සහ ස්මාරක අයිඑස් කැරලිකරුවන් විසින් සිතාමතාම විනාශ කර තිබේ.

කෙසේ නමුත් එහි පිහිටි පෞරාණික උරුමයන් අතුරින් වැඩි කොටසක් ආරක්ෂා වී ඇති බව හෝ යළි පිළිසකර කිරීමට හැකි බව ඡායාරූප ඔස්සේ පෙනී යයි.

පැල්මයිරා නගරයේ බලය යළි ලබා ගැනීමට රුසියාව සිරියානු හමුදා වෙත සහාය ලබා දුන් අතර ඒ ආකාරයටම එහි වූ පෞරාණික ස්මාරක ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමටත් රුසියාවේ ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් නගරයේ එර්මිතාෂ් කෞතුකාගාරය ඉදිරිපත් වී තිබේ.