'සරණාගතයන් අනාගත මහාචාර්යවරුන් විය හැකියි'

Image copyright AFP
Image caption දැනට වඩා වැඩි සහයෝගයක් දක්වන ලෙස ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගෙන් ඔහු ඉල්ලා සිටියි

සිරියානු සරණාගතයන් නැවත පදිංචි කිරීමට අදාළ සම්මන්ත්‍රණයක් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් බැන් කි මූන් විසින් ජිනීවා හි දී ආරම්භ කර තිබේ.

සරණාගතයන් නැවත පදිංචි කිරීමේ කාර්යය සඳහා දැනට වඩා වැඩි සහයෝගයක් දක්වන ලෙස ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටිමිනුයි ඔහු විසින් එය ආරම්භ කරනු ලැබුවේ.

සිරියාව අවට රටවල් මේ අති විශාල සංක්‍රමණික ගැටලුවේ වැඩි අලාභය දරණ හෙයින් ඔවුන්ට මුල්‍යමය සහ දේශපාලනමය සහයෝගය ලෝක ප්‍රජාව විසින් ලබා දිය යුතු බවයි මහලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ.

රැකියා සහ අධ්‍යාපන පහසුකම් ඇතුළුව ලක්ෂ පහකට අධික වඩාත් ම පීඩිත සරණාගතයන් පිරිසකට නිවාස ලබා දීමට අනෙක් රටවල් කටයුතු කළ යුතු බවද ඔහු පවසයි.

මහලේකම් බැන් කි මූන් පවසන්නේ සරණාගතයන් භයානක පිරිසක් ලෙස නො සැලකිය යුතු වන්නේ අනාගතයේ දී ඔවුන් ශිෂ්‍යයන්, මහාචාර්යවරුන්, රැකියා කරන්නන් සහ සාත්තු සේවකයන් විය හැකි බැවින් බවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර