තුර්කියට ඇම්නෙස්ටි ජාත්‍යන්තරයෙන් චෝදනා

Image caption තුර්කිය සිරියානු අනාථයින් සඳහා ආරක්ෂා සහිත රටක් නොවන බවයි ඇම්නෙස්ටි ජාත්‍යන්තරය පවසන්නේ

ජාත්‍යන්තර නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් තුර්කිය විසින් දහස් ගණනක් අනාථයන් බලහත්කාරයෙන් ආපසු සිරියාව වෙත යවා ඇති බව ‘ඇම්නෙස්ටි ජාත්‍යන්තරය’ පවසයි.

දකුණු තුර්කියේ ක්‍රියාධරයන් කණ්ඩායමකට අයත් සමීක්ෂකයන් පවසන්නේ පසුගිය ජනවාරි මාසයේ සිට දිනකට සිය ගණනක් බැගින් එසේ ආපසු යවා ඇති බවයි.

මෑතකදී යුරෝපා සංගමය තුර්කිය සමග එකඟතාවයකට පැමිණියේ ග්‍රීක දූපත් වෙත පැමිණි සිරියානු සරණාගත පිරිස් ආපසු ගෙන්වා ගැනීම පිණිසයි.

එහෙත් ‘ඇම්නෙස්ටි ජාත්‍යන්තරය’ පවසන්නේ ඔවුන්ගේ වාර්තාවන්ට අනුව තුර්කිය සිරියානු අනාථයින් සඳහා ආරක්ෂා සහිත රටක් නොවන බවයි.

තුර්කි රජය මේ සම්බන්ධව පවසන්නේ කිසිදු අනාථයකු අකමැත්තෙන් ආපසු නොයවූ බවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර