Emailkaaga waa la diray

Mahadsanid

Emailkaaga waa la diray Aad ayaad ugu mahadsan tahay ra'yigaaga.

Emailka waxaa loo diray BBC Soomaali.

“Cabashadaada waa lagu guulaystay in la diro, waad ku mahadsan tahay in aad buuxisay foomka. Waxaa qorshaynaynaa in aan 14 maalmood gudahood uga soo jawaabno cabashadaada balse waxay ku xiran tahay waxa ay ku saabsan tahay iyo tirada cabashooyinka kale ee u baahda in aan baarno oo jawaab ka bixinno. Fadlan aqri 'sida loo wax looga qabanayo cabashadaada' Halkan ka eeg (iyadoo ku qoran English) hababka aan u marno wax ka qabashada cabashooyinka iyo sida aan u tixgalinno arrimaha lagu soo qaado dacwadaha iyo falcelinta aan helno."