http://www.bbcsomali.com

Xuquuqda qoraal

Dhamaan xuquuqda, oo ay ku jirto tan qoraalka ee bogagga Internet-ka BBC, waxaa iska leh oo maamula BBC-da.

Marka aad galayso bogagga BBC-da, waad daabacan kartaa qoraalka laakiin oo kaliya sababo shaqsiyeed, laguuma ogola in aad u isticmaasho ujeeddooyin ganacsi.

Laguuma ogola in aad nuqul ka samayso, idaacad ka sii dayso, daabacdo oo kaydiso, gudbiso, tusto ama dad dhagaysiiso ama wax ka badasho waxa ku qoran bogga BBC-da ujeeddo ka baxsan tan kor lagu sheegay wixii ay ahaataba, hadii aadan ogolaansho qoraal ah ka haysanin BBC-da.