BBC Sport - Lizzy Yarnold: Olympic skeleton champion may boycott Sochi