Matokeo ya uchaguzi wa urais Tanzania yanavyopokelewa

Haya ni matokeo ya uchaguzi wa urais Tanzania kadiri yanavyotangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi.

Pata habari zaidi kuhusu uchaguzi mkuu Tanzania kwa kubofya: Uchaguzi: #Tanzania2015

100. Jimbo la Ulyankulu,Tabora
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 565 1.79
Chifu Yemba ADC 82 0.19
John Magufuli CCM 35,329 80.83
Edward Lowasa CHADEMA 7,568 17.31
Hashim Spunda CHAUMA 108 0.25
Janken Kasambala NRA 28 0.06
Macmillan Lyimo TLP 11 0.03
Fahmi Dovutwa UPDP 17 0.04
99. Jimbo la Ukerewe, Mwanza
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 655 0.63
Chifu Yemba ADC 262 0.25
John Magufuli CCM 55,091 52.94
Edward Lowasa CHADEMA 47,667 45.80
Hashim Spunda CHAUMA 299 0.29
Janken Kasambala NRA 38 0.04
Macmillan Lyimo TLP 27 0.03
Fahmi Dovutwa UPDP 29 0.03
98. Jimbo la Sikonge, Tabora
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 568 1.05
Chifu Yemba ADC 501 0.92
John Magufuli CCM 36,729 67.72
Edward Lowasa CHADEMA 16,164 29.80
Hashim Spunda CHAUMA 152 0.28
Janken Kasambala NRA 38 0.07
Macmillan Lyimo TLP 35 0.06
Fahmi Dovutwa UPDP 50 0.09
97. Jimbo la Rungwe, Mbeya
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 605 0.67
Chifu Yemba ADC 308 0.34
John Magufuli CCM 47,862 52.79
Edward Lowasa CHADEMA 41,534 45.81
Hashim Spunda CHAUMA 197 0.22
Janken Kasambala NRA 48 0.05
Macmillan Lyimo TLP 57 0.06
Fahmi Dovutwa UPDP 55 0.06
96. Jimbo la Mfenesini, Mjini Magharibi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 23 0.30
Chifu Yemba ADC 68 0.88
John Magufuli CCM 4,496 57.91
Edward Lowasa CHADEMA 3,047 39.25
Hashim Spunda CHAUMA 58 0.75
Janken Kasambala NRA 24 0.31
Macmillan Lyimo TLP 28 0.36
Fahmi Dovutwa UPDP 20 0.26
95. Jimbo la Manyonyoni Magharibi, Singida
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 233 0.66
Chifu Yemba ADC 81 0.23
John Magufuli CCM 24,675 70.35
Edward Lowasa CHADEMA 9,901 28.23
Hashim Spunda CHAUMA 146 0.42
Janken Kasambala NRA 15 0.04
Macmillan Lyimo TLP 11 0.03
Fahmi Dovutwa UPDP 12 0.03
95. Jimbo la Bukene, Tabora
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 456 0.94
Chifu Yemba ADC 230 0.47
John Magufuli CCM 36,229 74.41
Edward Lowasa CHADEMA 11,380 23.37
Hashim Spunda CHAUMA 309 0.63
Janken Kasambala NRA 35 0.07
Macmillan Lyimo TLP 21 0.04
Fahmi Dovutwa UPDP 31 0.06
94. Jimbo la Mahonda, Kaskazini Unguja
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 9 0.14
Chifu Yemba ADC 58 0.91
John Magufuli CCM 4,760 74.96
Edward Lowasa CHADEMA 1,449 22.82
Hashim Spunda CHAUMA 37 0.58
Janken Kasambala NRA 14 0.22
Macmillan Lyimo TLP 12 0.19
Fahmi Dovutwa UPDP 11 0.17
93. Jimbo la Kyela, Mbeya
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 261 0.32
Chifu Yemba ADC 338 0.41
John Magufuli CCM 44,451 53.67
Edward Lowasa CHADEMA 37,563 45.35
Hashim Spunda CHAUMA 132 0.16
Janken Kasambala NRA 28 0.03
Macmillan Lyimo TLP 28 0.03
Fahmi Dovutwa UPDP 23 0.03
92. Jimbo la Kondoa Mjini, Dodoma
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 117 0.52
Chifu Yemba ADC 85 0.38
John Magufuli CCM 15,113 67.09
Edward Lowasa CHADEMA 7,102 31.53
Hashim Spunda CHAUMA 72 0.32
Janken Kasambala NRA 16 0.07
Macmillan Lyimo TLP 11 0.5
Fahmi Dovutwa UPDP 11 0.05
91. Jimbo la Kijitoupele, Mjini Magharibi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 50 0.36
Chifu Yemba ADC 53 0.38
John Magufuli CCM 8,075 57.79
Edward Lowasa CHADEMA 5,639 40.36
Hashim Spunda CHAUMA 101 0.72
Janken Kasambala NRA 17 0.12
Macmillan Lyimo TLP 22 0.16
Fahmi Dovutwa UPDP 16 0.11
90. Jimbo la Igunga , Tabora
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 272 0.49
Chifu Yemba ADC 94 0.17
John Magufuli CCM 36,796 65.79
Edward Lowasa CHADEMA 18,600 33.26
Hashim Spunda CHAUMA 105 0.19
Janken Kasambala NRA 29 0.05
Macmillan Lyimo TLP 12 0.02
Fahmi Dovutwa UPDP 20 0.04
89. Jimbo la Chaani, Kaskazini Unguja
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 24 0.32
Chifu Yemba ADC 70 0.93
John Magufuli CCM 4,689 62.45
Edward Lowasa CHADEMA 2,585 34.43
Hashim Spunda CHAUMA 65 0.87
Janken Kasambala NRA 35 0.47
Macmillan Lyimo TLP 23 0.31
Fahmi Dovutwa UPDP 18 0.24
88. Jimbo la Babati Vijijini, Manyara
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 409 0.37
Chifu Yemba ADC 249 0.23
John Magufuli CCM 67,183 60.80
Edward Lowasa CHADEMA 42,334 38.31
Hashim Spunda CHAUMA 237 0.21
Janken Kasambala NRA 33 0.03
Macmillan Lyimo TLP 39 0.04
Fahmi Dovutwa UPDP 21 0.02
87. Jimbo la Arumeru Magharibi, Arusha
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 524 0.39
Chifu Yemba ADC 250 0.19
John Magufuli CCM 27,658 20.53
Edward Lowasa CHADEMA 105,720 78.49
Hashim Spunda CHAUMA 388 0.29
Janken Kasambala NRA 58 0.04
Macmillan Lyimo TLP 54 0.04
Fahmi Dovutwa UPDP 40 0.03
86. Jimbo la Manonga,Tabora
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 270 0.58
Chifu Yemba ADC 131 0.28
John Magufuli CCM 32,013 68.24
Edward Lowasa CHADEMA 14,343 30.57
Hashim Spunda CHAUMA 105 0.22
Janken Kasambala NRA 13 0.03
Macmillan Lyimo TLP 18 0.04
Fahmi Dovutwa UPDP 20 0.04
85. Jimbo la Longido, Arusha
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 118 0.29
Chifu Yemba ADC 49 0.12
John Magufuli CCM 14,621 36.33
Edward Lowasa CHADEMA 25,361 63.02
Hashim Spunda CHAUMA 66 0.16
Janken Kasambala NRA 9 0.02
Macmillan Lyimo TLP 11 0.03
Fahmi Dovutwa UPDP 9 0.02
84. Jimbo la Korogwe Vijijini,Tanga
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 511 0.71
Chifu Yemba ADC 217 0.30
John Magufuli CCM 51,984 71.98
Edward Lowasa CHADEMA 19,050 26.38
Hashim Spunda CHAUMA 380 0.53
Janken Kasambala NRA 34 0.05
Macmillan Lyimo TLP 24 0.03
Fahmi Dovutwa UPDP 25 0.03
83. Jimbo la Kiteto, Manyara
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 172 0.23
Chifu Yemba ADC 282 0.38
John Magufuli CCM 41,862 56.80
Edward Lowasa CHADEMA 31,268 42.42
Hashim Spunda CHAUMA 88 0.12
Janken Kasambala NRA 17 0.02
Macmillan Lyimo TLP 9 0.01
Fahmi Dovutwa UPDP 5 0.01
82. Jimbo la Kaliua, Tabora
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 1,342 2.68
Chifu Yemba ADC 161 0.32
John Magufuli CCM 28,599 57.07
Edward Lowasa CHADEMA 19,724 39.36
Hashim Spunda CHAUMA 182 0.36
Janken Kasambala NRA 32 0.06
Macmillan Lyimo TLP 33 0.07
Fahmi Dovutwa UPDP 42 0.08
81. Jimbo la Dimani, Mjini Magharibi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 22 0.30
Chifu Yemba ADC 48 0.66
John Magufuli CCM 5,292 72.23
Edward Lowasa CHADEMA 1,861 25.40
Hashim Spunda CHAUMA 58 0.79
Janken Kasambala NRA 18 0.25
Macmillan Lyimo TLP 18 0.25
Fahmi Dovutwa UPDP 10 0.14
80. Jimbo la Urambo Mashariki, Tabora
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 373 0.63
Chifu Yemba ADC 133 0.22
John Magufuli CCM 36,458 61.21
Edward Lowasa CHADEMA 22,385 37.58
Hashim Spunda CHAUMA 128 0.21
Janken Kasambala NRA 37 0.06
Macmillan Lyimo TLP 30 0.05
Fahmi Dovutwa UPDP 20 0.03
79. Jimbo la Welezo, Mjini Magharibi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 10 0.19
Chifu Yemba ADC 25 0.47
John Magufuli CCM 2,615 49.40
Edward Lowassa CHADEMA 2,582 48.78
Hashim Spunda CHAUMA 32 0.60
Janken Kasambala NRA 15 0.28
Macmillan Lyimo TLP 5 0.09
Fahmi Dovutwa UPDP 9 0.17
Haki miliki ya picha Other
Image caption Maeneo ambayo matokeo yametangazwa na yale hayajatangazwa
78. Jimbo la Mpanda Vijijini, Katavi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 699 1.37
Chifu Yemba ADC 121 0.24
John Magufuli CCM 37,321 73.12
Edward Lowassa CHADEMA 12,791 25.06
Hashim Spunda CHAUMA 53 0.10
Janken Kasambala NRA 27 0.05
Macmillan Lyimo TLP 18 0.04
Fahmi Dovutwa UPDP 13 0.03
77. Jimbo la Kikwajuni, Mjini Magharibi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 13 0.13
Chifu Yemba ADC 18 0.18
John Magufuli CCM 6,317 62.73
Edward Lowassa CHADEMA 3,669 36.43
Hashim Spunda CHAUMA 34 0.34
Janken Kasambala NRA 6 0.06
Macmillan Lyimo TLP 9 0.09
Fahmi Dovutwa UPDP 4 0.04
76. Jimbo la Fuoni, Mjini Magharibi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 3 0.21
Chifu Yemba ADC 4 0.29
John Magufuli CCM 956 68.14
Edward Lowassa CHADEMA 450 29.94
Hashim Spunda CHAUMA 10 0.71
Janken Kasambala NRA 3 0.21
Macmillan Lyimo TLP 3 0.21
Fahmi Dovutwa UPDP 4 0.29
75. Jimbo la Chake Chake, Kusini Pemba
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 15 0.23
Chifu Yemba ADC 34 0.52
John Magufuli CCM 1,253 19.00
Edward Lowassa CHADEMA 5,209 78.97
Hashim Spunda CHAUMA 44 0.67
Janken Kasambala NRA 16 0.24
Macmillan Lyimo TLP 11 0.17
Fahmi Dovutwa UPDP 14 0.21
74. Jimbo la Mtama, Lindi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 458 0.88
Chifu Yemba ADC 557 1.07
John Magufuli CCM 29,625 57.08
Edward Lowassa CHADEMA 20,841 40.15
Hashim Spunda CHAUMA 244 0.47
Janken Kasambala NRA 52 0.10
Macmillan Lyimo TLP 58 0.11
Fahmi Dovutwa UPDP 68 0.13
73. Jimbo la Mkuranga, Pwani
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 899 1.06
Chifu Yemba ADC 581 0.69
John Magufuli CCM 45,710 54.11
Edward Lowassa CHADEMA 36,478 43.18
Hashim Spunda CHAUMA 556 0.66
Janken Kasambala NRA 99 0.12
Macmillan Lyimo TLP 97 0.11
Fahmi Dovutwa UPDP 63 0.07
72. Jimbo la Uzini, Kusini Unguja
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 28 0.33
Chifu Yemba ADC 37 0.43
John Magufuli CCM 6,537 76.00
Edward Lowassa CHADEMA 1,864 21.67
Hashim Spunda CHAUMWA 61 0.71
Janken Kasambala NRA 26 0.30
Macmillan Lyimo TLP 29 0.34
Fahmi Dovutwa UPDP 19 0.22
71. Jimbo la Nkenge, Kagera
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 307 0.44
Chifu Yemba ADC 208 0.30
John Magufuli CCM 42,568 61.47
Edward Lowassa CHADEMA 25,840 37.31
Hashim Spunda CHAUMA 260 0.38
Janken Kasambala NRA 26 0.04
Macmillan Lyimo TLP 27 0.04
Fahmi Dovutwa UPDP 14 0.02
70. Jimbo la Mafia, Pwani
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 146 0.70
Chifu Yemba ADC 146 0.70
John Magufuli CCM 11,153 53,15
Edward Lowassa CHADEMA 9,363 44.62
Hashim Spunda CHAUMA 122 0.58
Janken Kasambala NRA 15 0.07
Macmillan Lyimo TLP 15 0.07
Fahmi Dovutwa UPDP 23 0.11
69. Jimbo la Kibaha Vijijini, Pwani
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 121 0.37
Chifu Yemba ADC 77 0.24
John Magufuli CCM 20,805 64.07
Edward Lowassa CHADEMA 11,344 34.94
Hashim Spunda CHAUMA 82 0.25
Janken Kasambala NRA 14 0.04
Macmillan Lyimo TLP 14 0.04
Fahmi Dovutwa UPDP 13 0.04
68. Jimbo la Chwaka, Kusini Unguja
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 28 0.33
Chifu Yemba ADC 37 0.43
John Magufuli CCM 6,537 76.00
Edward Lowassa CHADEMA 1,864 21.67
Hashim Spunda CHAUMA 61 0.71
Janken Kasambala NRA 26 0.30
Macmillan Lyimo TLP 29 0.34
Fahmi Dovutwa UPDP 19 0.22
67. Jimbo la Bumbwini, Kaskazini Unguja
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 11 0.20
Chifu Yemba ADC 66 1.19
John Magufuli CCM 2,503 45.18
Edward Lowassa CHADEMA 2,822 50.94
Hashim Spunda CHAUMA 79 1.43
Janken Kasambala NRA 22 0.40
Macmillan Lyimo TLP 18 0.32
Fahmi Dovutwa UPDP 19 0.34
66. Jimbo la Biharamulo, Kagera
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 605 0.81
Chifu Yemba ADC 341 0.46
John Magufuli CCM 44,943 60.12
Edward Lowassa CHADEMA 28,576 38.23
Hashim Spunda CHAUMA 176 0.26
Janken Kasambala NRA 36 0.05
Macmillan Lyimo TLP 35 0.05
Fahmi Dovutwa UPDP 24 0.03
65. Jimbo la Amani, Mjini Magharibi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 18 0.24
Chifu Yemba ADC 40 0.52
John Magufuli CCM 4,322 56.69
Edward Lowassa CHADEMA 3,157 41.41
Hashim Spunda CHAUMA 37 0.49
Janken Kasambala NRA 23 0.30
Macmillan Lyimo TLP 17 0.22
Fahmi Dovutwa UPDP 10 0.13
64. Jimbo la Tunguu, Kusini Unguja
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 18 0.15
Chifu Yemba ADC 72 0.62
John Magufuli CCM 8,519 72.89
Edward Lowassa CHADEMA 2,923 25.01
Hashim Spunda CHAUMA 88 0.75
Janken Kasambala NRA 24 0.21
Macmillan Lyimo TLP 24 0.21
Fahmi Dovutwa UPDP 20 0.17
63. Jimbo la Shauri Moyo, Mjini Magharibi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Elisha ACT 32 0.33
Chifu Yemba ADC 38 0.39
John Magufuli CCM 5,849 59.60
Edward Lowassa CHADEMA 3,731 38.02
Hashim Spunda CHAUMA 113 1.15
Janken Kasambala NRA 23 0.23
Macmillan Lyimo TLP 13 0.13
Fahmi Dovutwa UPDP 14 0.14
62. Jimbo la Magomeni, Mjini Magharibi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 10 0.10
Chifu Yemba ADC 42 0.44
John Magufuli CCM 5,716 59.71
Edward Lowassa CHADEMA 3,711 38.77
Hashim Spunda CHAUMA 49 0.51
Janken Kasambala NRA 18 0.19
Macmillan Lyimo TLP 12 0.13
Fahmi Dovutwa UPDP 15 0.16
61. Jimbo la Arusha Mjini, Arusha
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 464 0.21
Chifu Yemba ADC 245 0.11
John Magufuli CCM 65,107 29.97
Edward Lowassa CHADEMA 150,786 69.41
Hashim Spunda CHAUMA 552 0.25
Janken Kasambala NRA 19 0.01
Macmillan Lyimo TLP 44 0.02
Fahmi Dovutwa UPDP 25 0.01
60. Jimbo la Nungwi, Kaskazini Unguja
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 47 0.50
Chifu Yemba ADC 100 1.07
John Magufuli CCM 4,135 44.21
Edward Lowassa CHADEMA 4,853 51.21
Hashim Spunda CHAUMA 84 0.90
Janken Kasambala NRA 36 0.38
Macmillan Lyimo TLP 42 0.45
Fahmi Dovutwa UPDP 57 0.61
59. Jimbo la Mchinga, Lindi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 203 0.74
Chifu Yemba ADC 161 0.59
John Magufuli CCM 13,948 50.84
Edward Lowassa CHADEMA 12,936 47.15
Hashim Spunda CHAUMA 103 0.38
Janken Kasambala NRA 37 0.13
Macmillan Lyimo TLP 14 0.05
Fahmi Dovutwa UPDP 32 0.12
58. Jimbo la Nkasi Kaskazini, Rukwa
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 216 0.47
Chifu Yemba ADC 82 0.18
John Magufuli CCM 25,837 56.01
Edward Lowassa CHADEMA 19,891 43.12
Hashim Spunda CHAUMA 71 0.15
Janken Kasambala NRA 7 0.02
Macmillan Lyimo TLP 15 0.03
Fahmi Nasoro UPDP 12 0.03
57. Jimbo la Nachingwea, Lindi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 461 0.59
Chifu Yemba ADC 687 0.88
John Magufuli CCM 46,485 59.28
Edward Lowassa CHADEMA 30,252 38.58
Hashim Spunda CHAUMA 331 0.42
Janken Kasambala NRA 76 0.10
Macmillan Lyimo TLP 60 0.08
Fahmi Dovutwa UPDP 60 0.08
56. Jimbo la Mwera, Mjini Magharibi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 19 0.15
Chifu Yemba ADC 80 0.63
John Magufuli CCM 6,430 50.98
Edward Lowassa CHADEMA 5,865 46.50
Hashim Spunda CHAUMA 132 1.05
Janken Kasambala NRA 35 0.28
Macmillan Lyimo TLP 23 0.18
Fahmi Dovutwa UPDP 28 0.22
55. Jimbo la Mwanakwerekwe, Mjini Magharibi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 12 0.13
Chifu Yemba ADC 30 0.34
John Magufuli CCM 4,206 47.00
Edward Lowassa CHADEMA 4,606 51.48
Hashim Spunda NRA 47 0.53
Janken Kasambala NRA 18 0.20
Macmillan Lyimo TLP 16 0.18
Fahmi Dovutwa UPDP 17 0.19
54. Jimbo la Malindi, Mjini Magharibi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 20 0.24
Chifu Yemba ADC 23 0.28
John Magufuli CCM 2,581 30.94
Edward Lowassa CHADEMA 5,662 67.88
Hashim Spunda CHAUMA 29 0.35
Janken Kasambala NRA 12 0.14
Macmillan Lyimo TLP 5 0.06
Fahmi Dovutwa UPDP 9 0.11
53. Jimbo la Ziwani, Kusini Pemba
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 17 0.25
Chifu Yemba ADC 21 0.31
John Magufuli CCM 592 8.69
Edward Lowassa CHADEMA 6,067 89.08
Hashim Spunda CHAUMA 68 1.00
Janken Kasambala NRA 11 0.16
Macmillan Lyimo TLP 16 0.23
Fahmi Dovutwa UPDP 19 0.28
52. Jimbo la Jang'ombe, Mjini Magharibi
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 20 0.21
Chifu Yemba ADC 21 0.22
John Magufuli CCM 6,567 69.10
Edward Lowassa CHADEMA 2,839 29.87
Hashim Spunda CHAUMA 29 0.31
Janken Kasambala NRA 9 0.09
Macmillan Lyimo TLP 8 0.08
Fahmi Dovutwa UPDP 10 0.11
51. Jimbo la Ole, Kusini Pemba
Jina Chama Kura Asilimia
Anna Mghwira ACT 10 0.16
Chifu Yemba ADC 40 0.66
John Magufuli CCM 681 11.21
Edward Lowassa CHADEMA 5,251 86.45
Hashim Spunda CHAUMA 46 0.76
Janken Kasambala NRA 19 0.31
Macmillan Lyimo TLP 14 0.23
Fahmi Dovutwa UPDP 13 0.21

Haya ni maendelezo ya matokeo ya uchaguzi mkuu Tanzania kadiri yanavyopokelewa kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi Tanzania.

Kwa matokeo ya majimbo 1 hadi 50, bofya Matokeo ya uchaguzi wa urais Tanzania yanavyopokelewa