Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCSwahili.com
Maziwa Makuu
Kisomali
Arabik
Kifaransa kwa Afrika
Turqisht
 
Mtumie rafiki barua pepe Chapisha
HAKI YA KUNAKILI
 
 
Haki zote ikiwa ni pamoja na haki ya kunakili, yaliyomo kwenye kurasa za mtandao wa BBC zinamilikiwa au kudhibitiwa kwa ajili ya BBC.

Wakati wa kuingia katika kurasa za mtandao wa BBC, unakubali kwamba unaweza tu kuchukua yale yalioandikwa humu kwa ajili ya matumizi yako ya kibinafsi ambayo siyo ya kibiashara.

Huruhusiwi kunakili, kuchukua, kuhifadhi, kutangaza, kuonyesha au kufanyia kielelezo mbele ya hadhara, kurekebisha au kubadilisha katika hali yo yote ile yale yaliyomo kwenye kurasa za mtandao wa BBC kwa matumizi mengine yo yote yale bila kupata idhini ya BBC kwa maandishi.

 
 
 
LATEST NEWS
 
 
  Idhaa Yetu | Wasiliana Nasi
 
BBC Copyright Logo ^^ Rejea Juu
 
  Habari | Hali Ya Hewa
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Msaada | Wasiliana nasi | Maelezo ya Faragha