BBC Online Network Contact Us | Help  | Text Only
Kiswahili
Ukurasa wa kwanza
Mita bendi
Michezo
Elimu
Historia
Anwani
In English
KWA SAUTI
03:00 na 04:00
15:30
17:45
French Africa
Arabic
Brasil
Great Lakes
Portuguese
Somalia
Swahili
BBC World Service
Learning English
Swahili
Njia ya kutusikiliza

Wakati (GMT)  Mita bendi
0300 - 0330 (7235, 9610, 11860KHZ) 
0400 - 0430 (7105, 9610, 11730 KHZ) 
1530 - 1615 (11860, 15420, 21490 KHZ) 
1745 - 1800 (6005, 7230, 9630 KHZ) 

Tunaweza kusikika pia kwa njia ya FM: BBC FM: Bujumbura 90.2, Dar es Salaam 101.4, Kampala 101.3, Kigali 93.3, Nairobi 93, Mombasa 93.9, Mbale 107.3, Mbarara 107.3, Voice of Toro, Fort Portal 101, Mubende 97.5, Mbarara 95, Redio Free Africa Mwanza 89.8, Radio 5 Arusha 105, Radio Paidha 87.8

Wasiliana nasi kwa njia ya
e-mail:swahili@bbc.co.uk
Weather

  
Network Africa
Focus on Africa
Viungo Vya Mtandao
Africa Online
  Magazeti ya Afrika
  All Africa News
The Monitor
  IPPmedia
  Gazeti la Nation na Redio ya Nation
  Gazeti la East African Standard
  Jumuiya ya Afrika Mashariki (EAC)
BBC haina dhamana juu ya yale yaliyoandikwa katika kurasa za internet za mashirika mengine
 Wasiliana Nasi
 Email:swahili@bbc.co.uk
 Au tuandikie
 Bush House, Strand, London
 WC2B 4PH
 Tel: + 44 207 557 2502
 Fax:
+ 44 207 240 4637

^^ Back to top
blank
 Ukurasa wa kw anza
Mita bendi | Michezo | Elimu | Historia | Anwani | In English
© BBC World Service, Bush House, Strand, London WC2B 4PH, UK.
  Privacy Statement