"அறைகளுக்குள் சிறைப்படுவதல்ல கலை"
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

"அறைகளுக்குள் சிறைப்படுவதல்ல கலை"

ஆண்களே அதிகம் கோலோச்சும் சுவரோவியக்கலைத்துறையில் அவர்களோடு போட்டிபோடும் வல்லமை மிக்க பெண் சுவரோவியராக வர்ணிக்கப்படுபவர் லேடி பிங்.

தன் 16 வயது முதல் சுவரோவியம் வரைய ஆரம்பித்தவர் இன்று பள்ளிக்கூட சிறார்களுக்கு சுவரோவியக் கலையை கற்பிக்கும் ஆசிரியராக திகழ்கிறார்.

"கலை என்பது கலைக்கூடங்கள், அருங்காட்சியகங்கள், அறைகளுக்குள் முடக்கப்பட்டு சிலருக்கு மட்டுமே ஏன் பயன்படவேண்டும்?", என்று கேட்கும் லேடி பிங், தனது சுவரோவியங்கள் கலை என்பது அனைத்து மக்களுக்குமானது என்பதை வலியுறுத்துவதற்கான ஓவிய முயற்சி என்கிறார்.