இரண்டாம் உலகப்போரின் துவக்கத்தை அறிவித்த செய்தியாளருக்கு 105வது பிறந்ததினம்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

இரண்டாம் உலகப்போரின் துவக்கத்தை அறிவித்த செய்தியாளருக்கு 105வது பிறந்ததினம்

இரண்டாம் உலகப்போர் தொடங்கிய செய்தியை முதலில் அறிவித்தவர் பிரிட்டனின் போர்களச் செய்தியாளர் க்லேர் ஹாலிங்வர்த். நாஜி கொடுமைகளிலிருந்து வெளியேற பல கிழக்கு ஐரோப்பிய அகதிகளுக்கு இவர் உதவினார்.

அவர் தனது நூற்று ஐந்தாவது பிறந்த நாளை சமீபத்தில் கொண்டாடினார். தப்பிச்செல்ல அவர் உதவிய குழந்தைகளில் ஒருவர் அவருக்கு சிறப்பு வாழ்த்து ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார்.