விமான உணவு: மாறிவரும் சுவையும்-மேம்பட்ட தொழில்நுட்பமும்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

விமான உணவு: மாறிவரும் சுவையும்-மேம்பட்ட தொழில்நுட்பமும்

விமானங்களின் முதல் வகுப்பில் பயணித்தால் மட்டுமே, நல்ல உணவு கிடைக்கும் என்பது பொதுவான புரிதல்.

ஆனால், தற்போது பல விமான நிறுவனங்கள் தமது உணவுகளை மேம்படுத்த முயல்கின்றன.

ஆசிய அளவில் விமான நிறுவனங்களுக்கு உணவைத் தயார் செய்துகொடுக்கும் உணவகங்களில் ஒன்று சாட்ஸ்.

மாறிவரும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தனது உத்திகளையும் இந்நிறுவனம் மாற்றி வருகிறது.