-30 டிகிரி குளிரில் மாஸ்கோ தெருக்களில் வாழும் 15,000 பேர்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

-30 டிகிரி குளிரில் மாஸ்கோ தெருக்களில் வாழும் 15,000 பேர்

ரஷ்யாவில் குளிர் மைனஸ் முப்பது டிகிரி அளவுக்கு உறையச் செய்யும் நிலையில், மாஸ்கோவின் வீதிகளில் வாழும் பதினையாயிரம் பேரின் நிலை மிகவும் கொடூரமானது.

அவர்களால் குளிர் காலத்தை தாங்க முடியுமா?