வசந்த காலத்தை வரவேற்கும் ஹோலி கொண்டாட்டம் (புகைப்பட தொகுப்பு)

  • 13 மார்ச் 2017

வசந்த காலத்தை வரவேற்கும் விதத்தில் ஹோலி பண்டிகை இன்று வட இந்தியாவில் உற்சாகமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளில் வண்ணப்பொடிகளை ஒருவர் மீ்து ஒருவர் தூவி மக்கள் தங்கள் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கின்றனர்.

படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images

தொடர்புடைய தலைப்புகள்