"சுருட்டை முடி அழகுதான், அதில் கௌரவக் குறைச்சல் இல்லை"
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

"சுருட்டை முடி அழகுதான், அதில் கௌரவக் குறைச்சல் இல்லை"

  • 28 மார்ச் 2017

ஆப்ரிக்க மக்கள் தமது இயற்கையான சுருட்டை முடியை பேண வேண்டும், அதை செயற்கை முறையில் நீட்டிக்க முயலக் கூடாது என்று தாய் ஒருவர் லண்டனில் போராடி வருகிறார்.