நெப்போலியனுக்கு அடுத்து இளவயது அதிபர் மெக்ஹோ(ன்)
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

நெப்போலியனுக்கு அடுத்து இளவயது அதிபர் மெக்ஹோ(ன்)

நெப்போலியனுக்கு அடுத்து மிகவும் இளவயதில், பிரான்ஸின் அதிபரானவர்

இமானுவேல் மெக்ஹோ(ன்).

அதிபராக தேர்வாகியுள்ள அவர் மக்களின் மனதை அவர்களின் எண்ணங்களுக்கு செவிமடுப்பாரா?