'ஆதரவாளர்களின்' ஆதரவு குறையாத டிரம்ப்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

'ஆதரவாளர்களின்' ஆதரவு குறையாத டிரம்ப்

  • 18 மே 2017

ரஷ்யாவுடனான தொடர்பு குறித்த சர்ச்சையில் அதிபர் டிரம்ப் சிக்கியிருந்தாலும், அவரது ஆதரவாளர்கள் அவர் மீது இன்னும் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர்.

அவரது நிர்வாகம் நெருக்கடியில் உள்ளது என்று கூறப்படுவதையும் அவர்கள் மறுக்கிறார்கள்.