தொழில் துவங்க உகந்த மாநிலங்கள் பட்டியலில் தமிழகம் பின்தங்கியுள்ளது ஏன்?  மகாலிங்கம் பேட்டி
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் தென் மாநில பிரிவு முன்னாள் தலைவரான மகாலிங்கம் அளித்த பேட்டி

மத்திய தொழில் மற்றும் வர்த்தக துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள பட்டியலில் தமிழகம் பின்தங்கியுள்ளது குறித்து இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் தென் மாநில பிரிவு முன்னாள் தலைவரான மகாலிங்கம் அளித்த பேட்டி