ஜல்லிக்கட்டிற்காக சென்னையில் திரண்ட இளைஞர்கள் கூட்டம் (புகைப்படத் தொகுப்பு)

'ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அவசரச் சட்டம்': இளைஞர்கள் கூட்டத்தால் அதிர்ந்த சென்னை

படத்தின் காப்புரிமை MemeMasters ‏
படத்தின் காப்புரிமை @IamKarthik_k
படத்தின் காப்புரிமை MemeMasters ‏