நிலவின் விணகலம் செலுத்துள்ள தனியார் நிறுவனம்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

நிலவில் விண்கலம் செலுத்தவுள்ள முதல் தனியார் நிறுவனம்

இண்டஸ் என்னும் இந்திய தனியார் நிறுவனம், நிலவில் தங்கள் விண்கலத்தை இறக்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது. இண்டஸ் குழுவால் உருவாக்கப்பட்ட ஈக்கா என்னும் ஒரு சிறிய நான்கு சக்கர ரோவர் நிலவின் மேற்பரப்பில் இயங்குவதைப் போல இயங்கும். இந்த ரோவர் நிலவை அடைந்து அதனை சுற்றி வர சுமார் 60 மில்லியன் டாலர் வரை செலவாகும். இது 2017 டிசம்பர் பிற்பகுதியில் விண்ணில் செலுத்தப்படவுள்ளது.

தொடர்புடைய தலைப்புகள்