நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவை இங்கு தரவிறக்கம் செய்யவும்

உயர்தரம் mp3 (5.1 எம்பி)

"மதவாத அரசியலை உண்மைகளின் அடிப்படையிலேயே எதிர்க்கமுடியும்"

26 செப்டம்பர் 2013 கடைசியாக தரவேற்றப்பட்டது 16:17 ஜிஎம்டி

இந்தியாவில் மதமோதல்களில் கொல்லப்பட்டவர்கள், காயமடைந்தவர்களின் மதரீதியிலான புள்ளி விவரங்களை இந்திய அரசு வெளியிட்டிருப்பது சரியான செயல் என்று கூறும் கவிஞர் மனுஷ்யபுத்திரன் மதவாத அரசியலை உண்மைகளின் அடிப்படையிலேயே எதிர்க்க முடியும் என்கிறார்