ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

உயர்தரம் mp3 (3.3 எம்பி)

மும்பை மெட்ரோ: "ரயில் கட்டண நிர்ணயத்தில் பிரச்சினை"

8 ஜூன் 2014 கடைசியாக தரவேற்றப்பட்டது 15:27 ஜிஎம்டி

மும்பையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடர்பில் அங்குள்ள தமிழ் பத்திரிகையாளர் ராபர்ட் அமல்ராஜ் தமிழோசைக்கு அளித்த செவ்வி.