கிளிக் - தொழில் நுட்ப காணொளி
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

கிளிக் - தொழில் நுட்ப காணொளி

கண் பார்வை இழந்தவர்களுக்கு இயந்திர கண், சமையல் செய்யும் ரோபோ, கேட்கும் திறன் அற்ற குழந்தைகளுக்காக நடத்தப்பட்ட இசை நிகழ்ச்சி உள்ளிட்டவை அடங்கிய காணொளி