ஜோதிமணி மீது பாஜகவினர் தாக்குதல் நடத்தியிருந்தால் தண்டனை : தமிழிசை உறுதி
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

ஜோதிமணி மீது பாஜகவினர் தாக்குதல் நடத்தியிருந்தால் தண்டனை : தமிழிசை உறுதி