கிளிக் தொழில்நுட்ப காணொளி
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

கிளிக் தொழில்நுட்ப காணொளி

ஊபர் நிறுவனத்தின் பறக்கும் கார், அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு மேம்பாட்டு ஆராய்ச்சி பணித்திட்டங்கள் முகமை உருவாகியுள்ள ப்ராஜெக்ட் சைடுஆம் என்ற திட்டம் மற்றும் ஹேட்டர் என்ற காதல் ஜோடிகளை இணைக்கும் செயலியில் உள்ளிட்டவை அடங்கிய காணொளி