வானொலி நிகழ்ச்சி
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

சனிக்கிழமை தமிழோசை

பிபிசி தமிழோசையின் சனிக்கிழமை நிகழ்ச்சி. இலங்கை, இந்திய மற்றும் உலகச் செய்திகள், பின்னணித் தகவல்கள், ஆய்வுகள் மற்றும் நிபுணர் பேட்டிகள். நிறைவாக எமது நிகழ்ச்சி தொடர்பான நேயர் கருத்துகளை வழங்கும் நேயர் நேரம்.