வானொலி நிகழ்ச்சி
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

புதன்கிழமை தமிழோசை

பிபிசி தமிழோசையின் புதன்கிழமை நிகழ்ச்சி. இலங்கை, இந்திய மற்றும் உலகச் செய்திகள், பின்னணித் தகவல்கள், ஆய்வுகள் மற்றும் நிபுணர் பேட்டிகள். நிறைவாக உலக நடப்புகளை அலசும் பிபிசி உலக சேவையின் விசேடப் பெட்டகமான பலகணி.