ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

தமிழோசை நிகழ்ச்சி (ஒலிப்பதிவு)

பிபிசி தமிழோசை நிகழ்ச்சியின் ஒலிப்பதிவு வடிவம் இது. அடுத்த நாள் நிகழ்ச்சி துவங்கும் வரை முதல் நாள் நிகழ்ச்சியை இந்த இணைப்பில் கேட்கலாம்.