"கிரானைட் ஊழலால் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி இழப்பு"

கடைசியாக பிரசுரிக்கப்பட்டது: 9 ஆகஸ்ட், 2012 - 17:17 ஜிஎம்டி

மீடியா பிளேயர்

மதுரை மாவட்டத்தில் பல்லாயிரம் கோடி பெறுமதியான கிரானைட் ஊழலில் ஈடுபட்டதாக எழுந்துள்ள புகார்கள் குறித்து உரிய விசாரணையை வலியுறுத்தி மார்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போராடப்போவதாக கூறுகிறார் அந்த கட்சியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நன்மாறன்

கேட்கmp3

இவற்றை இயக்க உங்கள் உலவியில் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இயங்க அனுமதித்திருக்க வேண்டும் மேலும் பிளாஷ் பிளேயரின் மிகச் சமீபத்திய வடிவம் உங்கள் கணினியில் நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மாற்று மீடியா வடிவில் இயக்க

மதுரை மாவட்டத்தில் பல்லாயிரம் கோடி பெறுமதியான கிரானைட் ஊழலில் ஈடுபட்டதாக எழுந்துள்ள புகார்கள் குறித்து உரிய விசாரணையை வலியுறுத்தி மார்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போராடப்போவதாக கூறுகிறார் அந்த கட்சியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நன்மாறன்

More Multimedia

BBC © 2014 வெளியார் இணையதளங்களில் இருக்கும் தகவல்களுக்கு பிபிசி பொறுப்பாகாது

(CSS) ஸ்டைல் ஷீட் வசதியுள்ள இணைய உலவிகளில்தான் இந்த பக்கத்தை ஒழுங்காகப் பார்க்க முடியும். தற்போது நீங்கள் வைத்துள்ள உலவியிலேயே இப்பக்கம் தெரியும் என்றாலும், இப்பக்கத்தின் முழுமையான காட்சி அனுபவத்தை நீங்கள் பெற இயலாது. உலவியின் புதிய பதிப்பு ஒன்றைப் பெறுவது பற்றி பரிசீலிக்கவும், அல்லது உங்கள் உலவியில் ஸ்டைல் ஷீட் வசதி இருந்தால், அது செயல்பட அனுமதிக்கவும்.