"ஆளுங்கட்சி - முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சிக்கே வாய்ப்பு அதிகம்"

கடைசியாக பிரசுரிக்கப்பட்டது: 9 செப்டம்பர், 2012 - 17:00 ஜிஎம்டி

மீடியா பிளேயர்

கிழக்கு மாகாண சபையில் ஆளும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி முஸ்லிம் காங்கிரஸுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைக்கவே வாய்ப்பு அதிகம் என்று தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து ஆராய்ந்த கிழக்கு பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் யுவி தங்கராஜா கூறினார்.

கேட்கmp3

இவற்றை இயக்க உங்கள் உலவியில் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இயங்க அனுமதித்திருக்க வேண்டும் மேலும் பிளாஷ் பிளேயரின் மிகச் சமீபத்திய வடிவம் உங்கள் கணினியில் நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மாற்று மீடியா வடிவில் இயக்க

கிழக்கு மாகாண சபையில் ஆளும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி முஸ்லிம் காங்கிரஸுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைக்கவே வாய்ப்பு அதிகம் என்று தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து ஆராய்ந்த கிழக்கு பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் யுவி தங்கராஜா கூறினார்.

More Multimedia

BBC © 2014 வெளியார் இணையதளங்களில் இருக்கும் தகவல்களுக்கு பிபிசி பொறுப்பாகாது

(CSS) ஸ்டைல் ஷீட் வசதியுள்ள இணைய உலவிகளில்தான் இந்த பக்கத்தை ஒழுங்காகப் பார்க்க முடியும். தற்போது நீங்கள் வைத்துள்ள உலவியிலேயே இப்பக்கம் தெரியும் என்றாலும், இப்பக்கத்தின் முழுமையான காட்சி அனுபவத்தை நீங்கள் பெற இயலாது. உலவியின் புதிய பதிப்பு ஒன்றைப் பெறுவது பற்றி பரிசீலிக்கவும், அல்லது உங்கள் உலவியில் ஸ்டைல் ஷீட் வசதி இருந்தால், அது செயல்பட அனுமதிக்கவும்.